ZAR – tribuna

           ZAR

tribuna fotbalového hřiště  / football tribune

místo: Praha – Východ / location: Prague – East

autor / author: Štěpán Kubíček, Jonáš Krýzl, Martina Buřičová

datum realizace / date of realization: 07/2016

popis: tribuna fotbalového hřiště TJ Sokol Záryby / description: football tribune TJ sokol Záryby

Posted in 2016, REALIZACE. RSS 2.0 feed.