KANCELÁŘ

caraa.cz s.r.o.

Besední 487/3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

tel. +420 777 743 003,  +420 777 978 112

http: www.caraa.cz

e-mail: caraa@caraa.cz

IČ 28429214

DIČ CZ28429214

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 140844 / the company is registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section C, entry 140844th

Architektonický ateliér byl založen v prosinci roku 2003 v Praze. / Architectural Studio was founded in December 2003 in Prague.

Rozsah činnosti / Activities:

*podklady – zpracování podkladů pro investiční záměry ( poradentství, výběr pozemků, průzkumy, ověřovací studie ) / first documentation – preparation of documents for investment projects (advisory, site selection, surveys, follow-up studies)

*dokumentace staveb- projektové dokumentace ve všech stupních ( od studie až po prováděcí dokumentaci ) / construction documentation and project documentation in all stages (from study to detailed design)

*inženýrská činnost – zajištění projednání a schválení dokumentace orgány státní správy až po kolaudaci stavby / engineering – to ensure consideration and approval documentation state authorities to house inspection

*výběr dodavatele – tendrová řízení / supplier selection – tank management

*kontrola staveb – autorský dozor, technický dozor investora / control structures – supervision, technical supervision

Lidé / People:

martina buricova

ing. arch. Martina Buřičová    *1974

1992 – 1999   studium – fakulta architektury ČVUT Praha / study – Faculty of Architecture CVUT Prague

1997 – 2003   spolupráce s S.H.S Architekti – sdružení fyzických osob / cooperation with SHS Architects – an association of individuals

1998                 zahraniční stáž – Lyon, Francie, fakulta architektury, studium fotografie / scholarship – Lyon, France, Faculty of Architecture, photo study

2001                 založena S.H.S Architekti s.r.o. – společník / based S.H.S Architects Ltd. – companion

2003                 autorizace v České komoře architektů – autorizovaný architekt – ČKA 03 137 / authorization of the Czech Chamber of Architects – authorized architect – CCA 03137

2003                 založen vlastní ateliér caraa.cz / founded his own studio caraa.cz

2003                 jednatel společnosti caraa.cz s.r.o. / CEO caraa.cz Ltd.

2014                 pedagog na FA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru ZAN / teacher at FA CTU Prague, head of the studio ZAN (Fundamentals of Architectural Design)

kubicek

ing. arch. Štěpán Kubíček   *1973

1992 – 2000   studium – fakulta architektury ČVUT Praha / study – Faculty of Architecture CVUT Prague

1998 – 2000   spolupráce v ateliéru Delogu Lixi architetti associati – Řím, Praha / cooperation in the studio Delogu Lixi Architetti Associati – Rome, Prague

2001 – 2003   spolupráce v atelieru D.U.M. architekti / cooperation in the studio D.U.M. architects

2003                 spolupráce s firmou Takenaka Europe GMBh / collaboration with Takenaka Europe GmbH

2003                 založen vlastní atelier caraa.cz / founded his own studio caraa.cz

2003                 jednatel společnosti caraa.cz s.r.o. / CEO caraa.cz Ltd.

spolupracovali / collaborated:

Jan Krupička, Jiří Kolomazník, Jan Heller, Jakub Koňata, Lukáš Bruthans, Gabriela Pojerová, Mirek Hujer, Zuzana Pízová, Ondřej Kramoliš, Alexandra Prymusová